279 Christina Bengtsson - Konsten att kunna fokusera trots allt brus!

MAY 3, 202478 MIN
Hälsosnack med Lotta och Victoria

279 Christina Bengtsson - Konsten att kunna fokusera trots allt brus!

MAY 3, 202478 MIN

Description

<p>Idag pratar vi med Christina Bengtsson, som är fd världsmästare i skytte, en international thought leader och expert inom ämnet fokus. Christina har skrivit boken Konsten att fokusera och hennes TEDx Talk - The art of focus – a crucial ability, har setts 1,6 miljon gånger.</p><br><p>Människans förmåga att kunna fokusera är egentligen ingen ovanlig talang, men i dagens ständiga brus där så mycket pockar på vår uppmärksamhet, är fokus något av en bristvara. Men om vi ska kunna fortsätta utvecklas och nå våra mål, måste vi kunna fokusera och undvika det irrelevanta.</p><br><p>Christina berättar om ögonblicket innan hon blev världsmästare och hur hennes förmåga att fokusera på rätt saker då var avgörande. Liksom förmågan att hålla fokus på längre sikt och hålla i sin träning och arbeta konsekvent mot sitt mål.</p><br><p>Vi pratar också om tid och hur vi med hjälp av fokus faktiskt kan uppleva att vi får mer tid, än om vi hela tiden är upptagna med olika distraktioner. Christina ger oss även konkreta tips på hur vi kan stärka vårt eget fokus, men också hur föräldrar kan stötta sina barn och vara mer närvarande.</p><br><p>Här hittar du Reclaim Focus: <a href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.reclaimfocus.com%2F&amp;data=05%7C02%7Clotta.lagerqvist%40funmed.se%7Cbf71708ee8e14cf16a0f08dc6d9a8d11%7Cd8d4ff56a74746e2a9658a14d809c5da%7C1%7C0%7C638505757816195829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=Xdo52mXFruhJHOT%2BmYfzKpvezgEgLGbeZoga2p0pkv0%3D&amp;reserved=0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">www.reclaimfocus.com</a></p><br><p>Boken: <a href="https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bokus.com%2Fbok%2F9789187419904%2Fkonsten-att-fokusera-109%2F&amp;data=05%7C02%7Clotta.lagerqvist%40funmed.se%7Cbf71708ee8e14cf16a0f08dc6d9a8d11%7Cd8d4ff56a74746e2a9658a14d809c5da%7C1%7C0%7C638505757816206842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&amp;sdata=VwEPtCuMtilG7XbDJAwmylCISiUM0J4X92y3MTF6MrU%3D&amp;reserved=0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.bokus.com/bok/9789187419904/konsten-att-fokusera-109/</a></p><br><p>Christinas TEDx-talk: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xF80HzqvAoA" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=xF80HzqvAoA</a></p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>