283 Forskningsspaning med Peter Martin - Så bra funkar funktionsmedicin!

JUN 14, 202425 MIN
Hälsosnack med Lotta och Victoria

283 Forskningsspaning med Peter Martin - Så bra funkar funktionsmedicin!

JUN 14, 202425 MIN

Description

<p>I det här avsnittet forskningsspanar vi tillsammans med Peter Martin. Peter är läkaren och medicine doktorn som lämnade läkemedelsforskningen och startade Funmed, en läkarklinikkedja som arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. </p><br><p>Idag pratar vi om den data som samlas in på Funmeds kliniker i form av enkäter på 300 frågor, som alla deras patienter svarar på när de börjar sin hälsoresa. Efter 10 månader får de svara på samma frågor igen, då har patienterna fått medicinsk behandling och arbetat med kost och livsstil med sin hälsocoach. All denna data samlas ihop och sammanställs och nu kan man börja se hur effektiv funktionsmedicin faktiskt är. Till exempel kan vi nu börja se vilka symtom som funktionsmedicin har bäst effekt på och hur stor andel som blir av med allvarliga problem på 10 månader. Det här är jättespännande resultat och så hoppfullt för alla som har försökt, men ännu inte blivit hjälpta med sina hälsoproblem. </p><br><p>Här är mer information om Peter Martin och Funmed: <a href="https://www.funmed.se" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.funmed.se</a>&nbsp;</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>