<p>Stalking har hamnat i fokus efter ett par uppmärksammade tv-serier. Vad rör sig egentligen i huvudet på stalkern och vad är smart att göra (och inte göra) om man är offret?</p><br><p>Klipp:</p><p>10.52 Baby Reindeer 1</p><br><p>20.47&nbsp;Dokument Inifrån- Stalker 1</p><br><p>31.19&nbsp;Dr Drew on stalkers&nbsp;</p><br><p>36.21 Baby Reindeer 2</p><br><p>44.43&nbsp;Dokument Inifrån- Stalker 2</p><br><p>47.38&nbsp;Alexander Ryback - Leave Me Alone</p><br><p>Redigering: Peter Malmqvist.</p><br><p>Kontakta oss på <a href="mailto:dummamanniskor@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">dummamanniskor@gmail.com</a>.</p> <p>Vill du slippa reklamen? Prenumerera på Dumma Människor för 19 kr/månaden (ink moms). <a target="_blank" rel="payment" href="https://plus.acast.com/s/dummamanniskor">https://plus.acast.com/s/dummamanniskor</a>.</p>

<br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>

Dumma Människor

Acast - Lina Thomsgård och Björn Hedensjö

225. I huvudet på Martha (stalking)

JUN 4, 202448 MIN
Dumma Människor

225. I huvudet på Martha (stalking)

JUN 4, 202448 MIN

Description

<p>Stalking har hamnat i fokus efter ett par uppmärksammade tv-serier. Vad rör sig egentligen i huvudet på stalkern och vad är smart att göra (och inte göra) om man är offret?</p><br><p>Klipp:</p><p>10.52 Baby Reindeer 1</p><br><p>20.47&nbsp;Dokument Inifrån- Stalker 1</p><br><p>31.19&nbsp;Dr Drew on stalkers&nbsp;</p><br><p>36.21 Baby Reindeer 2</p><br><p>44.43&nbsp;Dokument Inifrån- Stalker 2</p><br><p>47.38&nbsp;Alexander Ryback - Leave Me Alone</p><br><p>Redigering: Peter Malmqvist.</p><br><p>Kontakta oss på <a href="mailto:[email protected]" rel="noopener noreferrer" target="_blank">[email protected]</a>.</p> <p>Vill du slippa reklamen? Prenumerera på Dumma Människor för 19 kr/månaden (ink moms). <a target="_blank" rel="payment" href="https://plus.acast.com/s/dummamanniskor">https://plus.acast.com/s/dummamanniskor</a>.</p> <br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>