<p>Dette er fjerde episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p>
<p>I denne episoden forteller Tom om den vanskelige ungdomstiden i en karismatisk pinsemenighet og Jesus Revolution. Vi snakker om sex og skam, stress, jag og dårlig samvittighet, følelsen av å aldri være god nok eller gjøre nok. Og senskader som følge av en oppvekst i et slikt lukket miljø.</p>
<p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p>
<p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p>
<p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>

Utbryterne

Hjelpekilden Norge

04 Vi snakker med Tom om vanskelig ungdomstid i en karismatisk pinsemenighet

APR 23, 202039 MIN
Utbryterne

04 Vi snakker med Tom om vanskelig ungdomstid i en karismatisk pinsemenighet

APR 23, 202039 MIN

Description

<p>Dette er fjerde episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p> <p>I denne episoden forteller Tom om den vanskelige ungdomstiden i en karismatisk pinsemenighet og Jesus Revolution. Vi snakker om sex og skam, stress, jag og dårlig samvittighet, følelsen av å aldri være god nok eller gjøre nok. Og senskader som følge av en oppvekst i et slikt lukket miljø.</p> <p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p> <p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p> <p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>