<p>Dette er femte episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p>
<p>16 år gamle Brith ble utsatt for seksuelle overgrep av en eldre mann i en pinsemenighet i Stavanger. Hun tok på seg skyldfølelse og skam. Hun måtte ta en lang pause fra miljøet og flyttet til Hamar hvor hun ble med i en karismatisk menighet som teologisk hadde mye til felles med Oslo Kristne Senter og Livets Ord. Der ble hun i en periode utsatt for demonutdrivelser i flere timer daglig. Til slutt måtte hun få hjelp av helsevesenet, noe som viste seg å bli svært utfordrende. De færreste vet noe om senskader fra usunne religiøser miljøer og det er motstand mot å ta inn trosaspektet i behandlingen. For det må jo ligge noe annet der? Sikkert noe fra barndommen?</p>
<p>Derfor er det vanskelig for utbrytere å fortelle om det man har opplevd. Ofte er det så ekstremt at andre tror det er religiøse vrangforestillinger.</p>
<p>Brith bestemte seg for å bli en fagperson på området, og gikk fra å være uføre til å ta en mastergrad i voksen alder. Masteroppgaven «Troen som ble en byrde. Hvilken hjelp trenger mennesker som har vært i usunne religiøse miljøer?" Kan lastes ned her: <a href="http://www.hjelpekilden.no/uploads/1/3/1/6/13166795/troen_som_ble_en_byrde.pdf">http://www.hjelpekilden.no/uploads/1/3/1/6/13166795/troen_som_ble_en_byrde.pdf</a></p>
<p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p>
<p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p>
<p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>

Utbryterne

Hjelpekilden Norge

05 Vi snakker med Brith om hvorfor det er vanskelig å få profesjonell hjelp

APR 30, 202029 MIN
Utbryterne

05 Vi snakker med Brith om hvorfor det er vanskelig å få profesjonell hjelp

APR 30, 202029 MIN

Description

<p>Dette er femte episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p> <p>16 år gamle Brith ble utsatt for seksuelle overgrep av en eldre mann i en pinsemenighet i Stavanger. Hun tok på seg skyldfølelse og skam. Hun måtte ta en lang pause fra miljøet og flyttet til Hamar hvor hun ble med i en karismatisk menighet som teologisk hadde mye til felles med Oslo Kristne Senter og Livets Ord. Der ble hun i en periode utsatt for demonutdrivelser i flere timer daglig. Til slutt måtte hun få hjelp av helsevesenet, noe som viste seg å bli svært utfordrende. De færreste vet noe om senskader fra usunne religiøser miljøer og det er motstand mot å ta inn trosaspektet i behandlingen. For det må jo ligge noe annet der? Sikkert noe fra barndommen?</p> <p>Derfor er det vanskelig for utbrytere å fortelle om det man har opplevd. Ofte er det så ekstremt at andre tror det er religiøse vrangforestillinger.</p> <p>Brith bestemte seg for å bli en fagperson på området, og gikk fra å være uføre til å ta en mastergrad i voksen alder. Masteroppgaven «Troen som ble en byrde. Hvilken hjelp trenger mennesker som har vært i usunne religiøse miljøer?" Kan lastes ned her: <a href="http://www.hjelpekilden.no/uploads/1/3/1/6/13166795/troen_som_ble_en_byrde.pdf">http://www.hjelpekilden.no/uploads/1/3/1/6/13166795/troen_som_ble_en_byrde.pdf</a></p> <p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p> <p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p> <p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>