<p>Dette er sjette episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p>
<p>I dagens episode skal vi snakke om scientologi og Scientologikirken.</p>
<p>Scientologi er navnet på læren eller filosofien, mens Scientologikirken er navnet på organisasjonen. De bruker ordet kirke i betydningen religiøs organisasjon og forsamlingshus.</p>
<p>På samme måte som buddhismen har templer, er kirken det stedet scientologer møtes for å gå på kurs eller motta spirituell veiledning eller selvutvikling. Det har ingenting med kristendommens kirke eller tro å gjøre.</p>
<p>Geir Isene, som er dagens gjest, brøt med Scientologikirken etter 25 år.&nbsp;</p>
<p>Vi skal snakke litt om hva som foregår bak lukkede dører i denne mye omtalte bevegelsen.</p>
<p>I episoden vil du få høre om fellestrekk mellom scientologi og buddhisme. En av hersketeknikk som er mye brukt er: Tid. Scientologi stjeler all din tid. Og hvordan de får til det. Bruken av nivåer. Graderingssystem som du går oppover, trinn for trinn til du når toppen, hvilket de færreste gjør. Til slutt snakker vi om et tidspunkt, nærmere bestemt torsdag kl. 14.00. Presis kl. to. Eller bare «Torsdag to» som scientologer kaller det. Hvis du sier «Torsdag to» til en scientolog, så kan det nesten gi han eller henne nervøst sammenbrudd. Du får snart høre hvorfor.</p>
<p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p>
<p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p>
<p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>

Utbryterne

Hjelpekilden Norge

06 Vi snakker med Geir om hva som foregår bak lukkede dører i Scientologikirken

OCT 9, 202030 MIN
Utbryterne

06 Vi snakker med Geir om hva som foregår bak lukkede dører i Scientologikirken

OCT 9, 202030 MIN

Description

<p>Dette er sjette episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p> <p>I dagens episode skal vi snakke om scientologi og Scientologikirken.</p> <p>Scientologi er navnet på læren eller filosofien, mens Scientologikirken er navnet på organisasjonen. De bruker ordet kirke i betydningen religiøs organisasjon og forsamlingshus.</p> <p>På samme måte som buddhismen har templer, er kirken det stedet scientologer møtes for å gå på kurs eller motta spirituell veiledning eller selvutvikling. Det har ingenting med kristendommens kirke eller tro å gjøre.</p> <p>Geir Isene, som er dagens gjest, brøt med Scientologikirken etter 25 år.&nbsp;</p> <p>Vi skal snakke litt om hva som foregår bak lukkede dører i denne mye omtalte bevegelsen.</p> <p>I episoden vil du få høre om fellestrekk mellom scientologi og buddhisme. En av hersketeknikk som er mye brukt er: Tid. Scientologi stjeler all din tid. Og hvordan de får til det. Bruken av nivåer. Graderingssystem som du går oppover, trinn for trinn til du når toppen, hvilket de færreste gjør. Til slutt snakker vi om et tidspunkt, nærmere bestemt torsdag kl. 14.00. Presis kl. to. Eller bare «Torsdag to» som scientologer kaller det. Hvis du sier «Torsdag to» til en scientolog, så kan det nesten gi han eller henne nervøst sammenbrudd. Du får snart høre hvorfor.</p> <p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p> <p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p> <p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>