<p>Dette er 8. episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p>
<p>I denne episoden forteller Werner om sin oppvekst i Jehovas Vitner. Vi snakker om hvordan det er å forelske seg i en av samme kjønn, synet på homofili, hvordan man skaffer seg et nytt nettverk når du forlater et strengt religiøst miljø eller når familien og menigheten utstøter deg. Hør hvilke tips han har til andre i tilsvarende situasjon.</p>
<p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p>
<p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p>
<p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>

Utbryterne

Hjelpekilden Norge

08 Vi snakker med Werner om bruddet med familie og venner, og synet på homofili i Jehovas Vitner

DEC 31, 202025 MIN
Utbryterne

08 Vi snakker med Werner om bruddet med familie og venner, og synet på homofili i Jehovas Vitner

DEC 31, 202025 MIN

Description

<p>Dette er 8. episode av Utbryterne. Podcasten hvor vi møter mennesker som har levd i lukkede religiøse miljøer i Norge.</p> <p>I denne episoden forteller Werner om sin oppvekst i Jehovas Vitner. Vi snakker om hvordan det er å forelske seg i en av samme kjønn, synet på homofili, hvordan man skaffer seg et nytt nettverk når du forlater et strengt religiøst miljø eller når familien og menigheten utstøter deg. Hør hvilke tips han har til andre i tilsvarende situasjon.</p> <p>Vi håper at historiene kan bidra til mer åpenhet og kunnskap om hvordan slike miljøer kan påvirke oss, og hvordan det er mulig å leve et godt liv etter et brudd med et usunt felleskap. Er du eller noen du kjenner i en vanskelig bruddprosess, besøk hjemmesiden vår&nbsp;<a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a>&nbsp;for mer informasjon.&nbsp;Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser.</p> <p>Programleder og produsent: <a href="https://www.facebook.com/anetteiren"><strong>Anette Iren Isene</strong></a>. Prosjektansvarlig: Hilde Langvann, daglig leder, <a href="http://www.hjelpekilden.no/"><strong>Hjelpekilden Norge</strong></a></p> <p>Første sesongen av Utbryterne er produsert ved hjelp av tilskudd fra <a href="https://www.imdi.no/"><strong>IMDi</strong></a>, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Musikken er laget av <a href="https://isene.org/"><strong>Geir Isene</strong></a>, <a href="https://www.a-circle.no/"><strong>A-Circle AS</strong></a>.</p>