<p>Verdens regnskoger er under et enormt press fra oss mennesker. Med 1/3 av de opprinnelige regnskogene tapt for alltid og 1/3 ødelagt av menneskelig aktivitet, står vi i dag igjen med bare 1/3 av historiske regnskogområder som intakte skoger. </p><p>Heldigvis er det mange som jobber dag og natt for hindre ødeleggelsen av regnskog, og for å sikre lokalbefolkning og urfolksrettigheter til å forvalte naturressursene regnskogene huser på en bærekraftig måte. </p><p>I denne episoden av Regnskogpodden Forklarer ser vi nærmere på hvordan det jobbes med å sikre regnskogene for fremtiden på internasjonalt, nasjonal, lokalt, og på individnivå. Og hvorfor det er så viktig å sikre urfolks rettigheter til å forvalte regnskogene og ressursene der på deres premisser. </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>

Regnskogpodden

Regnskogfondet

23. Regnskogpodden forklarer: Hvordan kan vi redde verdens regnskoger?

FEB 2, 20239 MIN
Regnskogpodden

23. Regnskogpodden forklarer: Hvordan kan vi redde verdens regnskoger?

FEB 2, 20239 MIN

Description

<p>Verdens regnskoger er under et enormt press fra oss mennesker. Med 1/3 av de opprinnelige regnskogene tapt for alltid og 1/3 ødelagt av menneskelig aktivitet, står vi i dag igjen med bare 1/3 av historiske regnskogområder som intakte skoger. </p><p>Heldigvis er det mange som jobber dag og natt for hindre ødeleggelsen av regnskog, og for å sikre lokalbefolkning og urfolksrettigheter til å forvalte naturressursene regnskogene huser på en bærekraftig måte. </p><p>I denne episoden av Regnskogpodden Forklarer ser vi nærmere på hvordan det jobbes med å sikre regnskogene for fremtiden på internasjonalt, nasjonal, lokalt, og på individnivå. Og hvorfor det er så viktig å sikre urfolks rettigheter til å forvalte regnskogene og ressursene der på deres premisser. </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>