Boerenverstand
Boerenverstand

Boerenverstand

Boerenverstandpodcast

Overview
Episodes

Details

Boerenverstand is de enige landbouwactualiteiten Podcast van Nederland.

Recent Episodes

S2-E19: Jaap Korteweg, oprichter Vegetarische Slager, de boer die grenzen verlegt.
FEB 25, 2022
S2-E19: Jaap Korteweg, oprichter Vegetarische Slager, de boer die grenzen verlegt.

Jaap Korteweg, bekend als oprichter van "de Vegetarische Slager" en "Those Vegan Cowboys", is naast innovator en pionier voor duurzame en diervriendelijke alternatieven voor vlees en zuivel, ook 9e generatie boer. Jaap beschrijft in de podcast hoe hij zich aansloot bij de maatschap van zijn vader en dankt veel van zijn succes aan zijn vaders' tolerantie om Jaap te leren zijn eigen fouten te maken. Een voorbeeld hiervan is dat Jaap als akkerbouwer  hard besloot in te zetten op intensivering, terwijl het succes van de boerderij uiteindelijk juist bleek te liggen in extensivering. Jaap heeft er in zijn verdere carrière van geprofiteerd dat hij heeft mogen leren experimenteren. Hierdoor werd Jaap uiteindelijk in staat gesteld om verschillende formules uit te proberen, waarbij een aantal tot groot succes hebben geleid. Hij is o.a. initiatieven begonnen om internationale “dumping” en oneerlijke prijzen tegen te gaan, daar kwam o.a. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)  uit voort.

Na het meemaken van de varkenspest, en de impact die dit op hem maakte, richtte Jaap de Vegetarische Slager op, waarbij zijn focus lag op ontwikkelen van vleesalternatieven met vergelijkbare of zelf betere smaak dan vleesproducten, omdat, aldus Jaap, "niemand vegetariër wordt, omdat ze vlees niet lekker vinden". Hij verkocht de Vegetarische Slager succesvol aan Unilever, die het bedrijf  zelfs nog sneller laat groeien dan Jaap deed voor die tijd.

Jaap zet zich nu in als pionier voor het produceren van melk uit gras, in plaats van d.m.v. een koe, iets wat absoluut revolutionair is in de wereld. Jaap gaf zichzelf initieel 1% kan van slagen, maar dit hield hem niet tegen om dit ambitieuze project op te starten.

Luister naar dit enorm inspirerende gesprek op de Boerenverstand podcast!
play-circle
53 MIN
S2-E18: Gerard van der Hulst: Moet de complexiteit van het voedselsysteem op de schouders liggen van de (jonge) boer?
FEB 13, 2022
S2-E18: Gerard van der Hulst: Moet de complexiteit van het voedselsysteem op de schouders liggen van de (jonge) boer?

Gerard Van der Hulst heeft een melkveebedrijf met 180 koeien in Hazerswoude. Hij is al de 10e generatie boer en het doorgeven van de boerderij was altijd vanzelfsprekend in zijn familie. Echter, Gerard is er de laatste tijd niet van overtuigd of hij nu nog een van zijn vier kinderen gaat aansporen om zijn pad te volgen.

Het boerenbestaan is complexer dan ooit. De maatschappij, politiek en consument verlangen dierenwelzijn, maar ook minder antibiotica gebruik, minder stikstof- en CO2 uitstoot, tegengaan van bodemdaling en behoud van biodiversiteit. Om het economisch interessant te houden moet dit alles zo goedkoop mogelijk met maximale productie. Of de consumenten werkelijk dit alles eisen is de vraag, maar in ieder geval voelen sommige boeren, zoals Gerard, deze verantwoordelijkheid.

Om zijn boerderij te verduurzamen en bij te verdienen heeft Gerard afgelopen jaar geïnvesteerd in 1900 zonnepanelen. Een van zijn Investeringen met een lange tijdshorizon. Ondertussen maakt de snel veranderende wet- en regelgeving het ingewikkeld om de regie te behouden en ziet hij de overheid als zijn grootste bedreiging.

Gerard komt het liefst direct in contact met de eindgebruiker van zijn producten om meer regie te hebben en om economisch duurzaam te kunnen produceren. In dit gesprek legt Gerard uit wat hij precies bedoelt met economisch duurzaam en in welk toekomstscenario er een 11e generatie komt op de boerderij in Hazerswoude.

play-circle
28 MIN