IDEA Talks
IDEA Talks

IDEA Talks

IDEA při CERGE-EI

Overview
Episodes

Details

O studiích think-tanku IDEA při CERGE-EI s Davidem Klimešem. Video verze podcastů najdete na YouTube kanálu CERGE-EI: https://www.youtube.com/channel/UCpsnGMwHnMxbIRN1xgGFHHA

Recent Episodes

Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny (Tomáš Protivínský)
MAR 14, 2023
Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny (Tomáš Protivínský)

Jak se měnil přístup české společnosti k ukrajinským uprchlíkům s prodlužujícím se trváním válečného konfliktu? Na tuto otázku odpovídá Tomáš Protivínský v IDEA Talks s Davidem Klimešem. 

Studie zde: https://idea.cerge-ei.cz/studies/vyvoj-postoju-ceske-verejnosti-k-valecnym-uprchlikum-z-ukrajiny


K tématu války na Ukrajině jsme vydali také policy brief Jana Švejnara „Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní.“ 

K dispozici zde: https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/ruska-imperialni-valka-a-pomoc-ukrajine-behem-valky-a-po-ni 


Autoři studie oceňují úzkou spolupráci s PAQ Research při přípravě šetření a děkují za poskytnutí dat a odborné konzultace k nim, zejména Danielu Prokopovi a Elišce Dvořákové. Autoři děkují kolegům Michalu Bauerovi, Vojtěchu Bartošovi, Janě Cahlíkové a Julii Chytilové za jejich podíl na přípravě otázek do ukrajinského modulu šetření Život během pandemie. Dále autoři děkují Národnímu ústavu duševního zdraví a Dominice Grygarové za svolení k použití jejich části dat v šetření a za totéž děkují také Českému sociálněvědnímu datovému archivu Sociologického ústavu AV ČR a Yaně Leontiyevě. 

Sběr dat i studie byly finančně podpořeny AV ČR v rámci programu Strategie AV21 Společnost v pohybu.  V této publikaci byla využita data, která byla získána prostřednictvím datových služeb Českého sociálněvědního datového archivu (ČSDA). Projekt výzkumné infrastruktury ČSDA podporuje MŠMT v rámci grantu č. LM2018135.


Video verze: https://youtu.be/-o-Xv0gCFFQ


https://idea.cerge-ei.cz

https://www.facebook.com/ideacerge/

https://twitter.com/idea_thinktank

https://www.cerge-ei.cz

https://www.facebook.com/cergeei

play-circle
19 MIN