ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)
ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

Overview
Episodes

Details

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Recent Episodes

พุทธธรรม ๒๐.เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา : (ทัศนคติของพุทธศาสนา สรุปความจากพุทธพจน์&คัมภีร์ฝ่ายเถรวาท) ป. อ. ปยุตฺโต || อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี
SEP 25, 2023
พุทธธรรม ๒๐.เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ เทวดา : (ทัศนคติของพุทธศาสนา สรุปความจากพุทธพจน์&คัมภีร์ฝ่ายเถรวาท) ป. อ. ปยุตฺโต || อ่านโดย.. #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

"ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย" || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๒๐ เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์ และเทวดา || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || จากต้นฉบับ ไฟล์pdf ของวัดญาณเวศกวัน ซึ่งระบุว่าพิมพ์ครั้งที่ ๕๕


เรื่องเหนือสามัญวิสัย คือเรื่องที่รู้จักหรือทำไม่ได้ ด้วยประสาทสัมผัสหรือด้วยประสบการณ์ธรรมดาสามัญ ในบทนี้พูดถึงเรื่องฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงอำนาจดลบันดาล ของขลัง วัตถุมงคล หรือที่เรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนทั่วไป ว่าควรเชื่อแค่ไหน และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อตนเองและสังคม ไม่ว่าจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่ก็ตาม


[ตัวอย่างหัวข้อภายใน]

ทัศนคติของพุทธในเรื่องเหนือสามัญวิสัย

อิทธิปาฏิหาริย์ คืออะไร-แค่ไหน?

ปาฏิหาริย์ไม่ใช่แค่ฤทธิ์ แต่มีถึง ๓ อย่าง

พระพุทธเจ้าทรงรังเกียจ-สรรเสริญชนิดใด

อิทธิฤทธิ์ชนิดอริยะ-อนารยะ

โทษแก่ปุถุชน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฤทธิ์


เปรียบเทียบฐานะมนุษย์กับเทวดา

ความสัมพันธ์กับเทวดาที่ควรเลิก

โทษจากการหวังพึ่งเทวดา

สัมพันธ์กับเทวดาแบบพุทธที่ถูกต้อง

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัย


อิทธิปาฏิหาริย์ในคัมภีร์ : เรื่องของพระอินทร์ : สัจจกิริยา ทางออกสำหรับผู้ยังหวังอำนาจดลบันดาล : พระพุทธ เป็นมนุษย์ หรือเทวดา (คุณลักษณะแห่งศักยภาพของมนุษย์ ที่อยู่สูงสุดเหนือเทวดาทั้งปวง)


(เรื่องนี้เคยอัดเสียงไว้นานแล้ว จากที่ท่านแยกมาพิมพ์เป็นหนังสือต่างหาก ก่อนทำพุทธธรรมจริงจังตั้งแต่เริ่มต้น คุณภาพอุปกรณ์และระบบการอัดจึงต่างกันมาก จึงจัดทำใหม่ เพื่อให้เนื้อเสียงเป็นแบบเดียวกัน เพื่อการฟังที่ต่อเนื่องไม่สะดุด และดีต่อการเผยแพร่ในระยะยาว และจัดทำแบบแยกตอนเป็นวิดีโอเพิ่มเติม เพื่อเลือกฟังหัวข้อที่สนใจ หรือฟังทบทวนได้ง่ายขึ้นนะครับ)อ่านโดย อริยคุณ ชมรมผลดี

ร่วมจัดทำโดย..

#เจ้าภาพหลัก

อัศวิน อารัทธ์เทียรงาม

ครอบครัว สินธวัชต์

เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์


#เจ้าภาพรอง

ครอบครัว ศรีโภคา

สุเมธ คุ้มวงษ์

ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา


วิชญาฎา มุ่งวิชา

ณภัทชา ถวิลกมลภัส

ครอบครัว หยองเอ่น

ญาณินท์ เวียงเกตุ

สรวุฒิ ช่างพินิจ

__________


ชุติเดช ศุภกิจศิลป์

วิรัตน์ ทรงพล

รัตนอาภา อัตโตหิ

วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์

ธงชัย ตันสุทัตต์

นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี


กณิยา บุญธกานนท์

ปวิช เมฆาทัพพ์

ครอบครัว สุทธิธรรมวสี

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว คำสุภา


รจนา มณฑาทิพย์กุล

นราพร นาคะเกศ

วิจิตรา เกิดแก้ว

ณภัค บุญเจริญ

ปัญญา โกจันทร์


Sudaporn Tongsiri

Kudalad Chumthong

Nalinpas Gluay

Sasa Jaesasa

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


อริยคุณ ชมรมผลดี

โจโฉ.net

play-circle
166 MIN
พุทธธรรม ๑๙. ศีล วินัย สิกขาบท : เจตนารมณ์ทางสังคม || ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) .. เข้าใจจุดประสงค์แห่งศีลให้ถูกต้อง เพื่อเข้าใจธรรมได้ตรงทาง || อ่านโดย #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี
SEP 14, 2023
พุทธธรรม ๑๙. ศีล วินัย สิกขาบท : เจตนารมณ์ทางสังคม || ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) .. เข้าใจจุดประสงค์แห่งศีลให้ถูกต้อง เพื่อเข้าใจธรรมได้ตรงทาง || อ่านโดย #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

"ศีล วินัย สิกขาบท" คำสอนและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับสังคมในขั้นศีล เป็นเรื่องใหญ่ มีขอบเขตกว้าง เป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอก เป็นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เอื้ออำนวยให้บำเพ็ญกิจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่๒ ศีลกับเจตนาทางสังคม || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || อ่านโดย #อริยคุณ เพจหลัก (fb) https://facebook.com/jz.net

(YT) https://youtube.com/user/MrJozho

(TT) https://www.tiktok.com/@jozho.net

(โจโฉ.net & jozho.net) https://jozhoth.blogspot.com


#ตัวอย่างหัวข้อภายใน : อธิบายคำสำคัญในชุดของศีล คือศีล วินัย สิกขาบท , ศีลระดับธรรม ,ศีลระดับวินัย , ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคม, การกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา ,พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม ,ทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด , หัวใจของวินัย , วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล , ความหมายบางอย่างของวินัย ,การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน , การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ , ความเคารพธรรม เคารพวินัย ฯลฯ


ร่วมจัดทำโดย

เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว "สินธวัชต์"

ศิริรัตน์ อัศวมงคลพันธุ์

ณภัทชา ถวิลกมลภัส


*เจ้าภาพรอง

ครอบครัว ศรีโภคา

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ครอบครัว สิ้วอินทร์

สุเมธ คุ้มวงษ์

วิชญาฎา มุ่งวิชา

ญาณินท์ เวียงเกต


ครอบครัว เกิดสุคนธ์

ครอบครัว เจริญวงศ์

ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา

ธัชวดี ภมรานนท์

ทิพย์สุดา วรรณะ

กิตติพร ตรีศุภกานต์


-----------------


พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล

อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม

พูนศรี ช่างพินิจ


กัญญณัช ทองบุญ

ครอบครัว ทรงพล

ครอบครัว ขวัญเพชร

กณิยา บุญธกานนท์

ปุณยนุช อินทะนิล


--------------

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว สินสมบัติ

รจนา มณฑาทิพย์กุล

ภารดี สมานสุวรรณ

นราพร นาคะเกศ

นนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร

ชัยยุทธ อ่อนอินทร์


Nalinpas Gluay

Ordsaeb Thamanoon

Tanakarn Rojjanapuvadech

Kudalad Chumthong

Sudaporn Tongsiri

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

play-circle
151 MIN
ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ? : พร รัตนสุวรรณ :: [ไขปัญหาเรื่องลี้ลับ พลังจิต โอปปาติกะ ผี&เทวดา เจ้ากรรมนายเวร ระลึกชาติ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล การทำนาย รูปติดวิญญาณ วิบากกรรม ฯลฯ]
AUG 27, 2023
ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ? : พร รัตนสุวรรณ :: [ไขปัญหาเรื่องลี้ลับ พลังจิต โอปปาติกะ ผี&เทวดา เจ้ากรรมนายเวร ระลึกชาติ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล การทำนาย รูปติดวิญญาณ วิบากกรรม ฯลฯ]

"ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ?" โดย.. อ.พร รัตนสุวรรณ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาจุฬาฯ ผู้แตกฉานพระไตรปิฎกบาลี และด้านสมาธิวิปัสสนา อธิบายเรื่องของเอสเทลล์ โรเบิร์ตส์ Estelle Roberts ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงด้านสัมผัสพิเศษ ว่าเป็นจริงได้แค่ไหน พร้อมตัวอย่างจากคัมภีร์ทางฝ่ายพุทธ และเรื่องจริงที่ท่านได้เจอมาในประเทศไทย เพื่อเข้าใจเรื่องกรรมและภพชาติได้ถูกทาง แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทนำ จะทำให้เข้าใจภาพรวมและที่มาได้ดีขึ้นนะครับ


ตัวอย่างหัวข้อภายใน : คำถามตอบว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแค่ไหน และเป็นไปได้อย่างไร คือ.. การเห็น/การปรากฎ/การติดต่อกับโอปปาติกะ หรือผีสางเทวดา ในหลายรูปแบบ การระลึกชาติ เข้าทรง ผีสิง การสะกดจิต วิญญาณดลใจ ฮวงจุ้ย เจ้ากรรมนายเวร การทำนายดวง วัตถุมงคล รูปติดวิญญาณ สถานที่อาถรรพ์ ผลของพลังทางจิตต่อสิ่งแวดล้อม การรักษาโรคทางจิต การทำร้ายด้วยพลังจิต หรือจากสิ่งที่มองไม่เห็น การโดนทดสอบบารมี ผีเทวดามีอิทธิพลกับมนุษย์ได้แค่ไหน ทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ เหตุให้ป่วยไม่เหมือนกัน และเรื่องย่อยอีกจำนวนมาก ที่น่าสนใจและทำให้เข้าใจกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้น


อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี

https://jozhoth.blogspot.com

https://www.facebook.com/jz.net

https://www.youtube.com/user/MrJozho


ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

เอกลักษณ์ เลิศวรลักษณ์

สุกัลญา &นภัส เตชะยืนยง

สุภาพร โภคาพานิชย์


_________

#เจ้าภาพรอง

ครอบครัว อริยชาติผดุงกิจ

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ครอบครัว ศรีโภคา

พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์

ประเสริฐ แซ่โง้ว

วิชญาฎา มุ่งวิชา


_________


ณภัทชา ถวิลกมลภัส

พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล

อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม

ญาณินท์ เวียงเกตุ

พูนศรี ช่างพินิจ

ชุติเดช ศุภกิจศิลป์


_________


วิรัตน์ ทรงพล

วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์

มนทิพย์ ดิษยมาลย์


นันทิศา แดงนรรักษ์รัศมี

สุทธิศักดิ์ อาริยะกูล

กณิยา บุญธกานนท์


ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว โถวสกุล

ครอบครัว ไชยรัตน์


นงนุช ยอดพรหม

ปัญญา โกจันทร์

Sudaporn Tongsiri

Milly Vsk

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


อริยคุณ ชมรมผลดี

โจโฉ.netเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาต

แต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น

ห้ามตัดต่อแก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

play-circle
506 MIN
พุทธธรรม [๑๘].. โสดาบัน : จุดหมายแรกที่ควรรู้ให้ชัด และเพียรไปให้ถึงให้ได้ หรือใกล้ที่สุดในชาตินี้
JUL 29, 2023
พุทธธรรม [๑๘].. โสดาบัน : จุดหมายแรกที่ควรรู้ให้ชัด และเพียรไปให้ถึงให้ได้ หรือใกล้ที่สุดในชาตินี้

คุณสมบัติเบื้องต้นแห่งการยกตนขึ้นสู่วิถีแห่งอริยะ ซึ่งภูมิธรรมและการดำเนินชีวิตระดับนี้ ควรจะสนใจและเน้นกันให้มาก ดังที่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแนะนำย้ำไว้ว่า พึงชักชวน พึงสอนให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงมั่น ในองค์คุณของโสดาบัน ๔ ประการ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งใดบ้างที่ต้องละ สิ่งใดต้องเข้าถึง เพื่อไปสู่ความเป็นอริยสาวก เป็นพุทธสาวกอย่างแท้จริง ที่ปิดอบาย พ้นทุกข์ได้แน่นอน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา เป็นเป้าหมายขั้นแรกที่ทุกคนควรให้ความสำคัญศึกษาให้เข้าใจ และพยายามไปให้ถึง หรือให้ใกล้เคียงที่สุดให้ได้ภายในชีวิตนี้


พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย บทที่ ๑๘ : ชีวิต-คุณธรรมพื้นฐานของอารยชน (โสดาบัน) || บทแรกของภาคที่ ๓ : ตอนว่าด้วย ชีวิตที่ดี เป็นอย่างไร? || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕) อ่านโดย.. อริยคุณ ชมรมผลดี


** หนังสือพุทธธรรม มีโอกาสควรอ่านหรือฟังให้จบสักครั้งในชีวิต และจะยิ่งดีคืออ่าน-ฟังให้เข้าใจให้ได้จริงก่อนตายด้วยจะดีมากที่สุด (วิบากแห่งความรู้ติดไปภพหน้าได้ เกิดใหม่จะส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ บรรลุธรรมได้ง่าย) || ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นแบบวิดีโอที่นี่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLzUDnIIG_BlINP-4GdI9k-A9_OuTV5dzI


ดูกิจกรรมบุญ & เรื่องที่จะทำล่าสุดที่เพจนี้

https://www.facebook.com/jz.net


พุทธธรรมออนไลน์ อ่านที่นี่

https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma


ร่วมจัดทำโดย

#เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว สินธวัชต์

อัศวิน อารัทธ์เทียรงาม

ทวี ศรีทองคำ

__________


#เจ้าภาพรอง

ครอบครัว ศรีโภคา

สมชาย สมจิตต์

ญาณินท์ เวียงเกตุ

น.อ.จักพันธุ์ เมืองแมน

กิตติพร ตรีศุภกานต์

__________


#เจ้าภาพร่วม

ชุติเดช ศุภกิจศิลป์

ครอบครัว ทรงพล

นงค์รักษ์ สุวอ

วิวัฒน์ หยองเอ่น

พิศิษฐ ชรัทคศิงค์

รัตนอาภา อัตโตหิ

ภูเบศ โพธิ


ครอบครัว ทิพย์ธารทอง

ณิชชา มาตโสภา

พรรณงาม พิริยะกุลชัย

วิรงรอง เปี่ยมสกุล

__________


อานุภาพ อ่วมมีเพียร

กณิยา บุญธกานนท์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว


จิรวัฒน์ จิระศิริพงศ์

ครอบครัว โถวสกุล

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

รจนา มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว คำสุภา

ปัญญา โกจันทร์


Pattrabhorn N.Yannapatranametha

Tanakarn Rojjanapuvadech

Kudalad Chumthong

Sudaporn Tongsiri

Gift Nawaphorn

Jo Klungut

Milly Vsk

Ying Yu

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

play-circle
197 MIN
ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 4" รวมวิธีแก้ทุกข์ด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรมดูจิต เจริญสติ ฯลฯ || อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)
JUL 22, 2023
ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 4" รวมวิธีแก้ทุกข์ด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรมดูจิต เจริญสติ ฯลฯ || อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ)
play-circle
426 MIN