3 Aksyon kap edew rete FOKIS, malgre ou STRESE!

MAR 15, 202219 MIN
Framework Conversations

3 Aksyon kap edew rete FOKIS, malgre ou STRESE!

MAR 15, 202219 MIN

Description

Nan epizod #27 la, ansanm avèk sikològ Natacha Desir nou pale sou kisa strès la ye, bagay sa yo ki ka lakoz nou strèse ak kouman nou pakap rive jere moman strès yo, pouw rete fokis epi rive atenn objektif nou yo oswa akonpli rezolisyon ke nou te fikse pou ane sa. Epizòd sa se youn pami anpil lòt nap gen pou nou fè sou Estrès epi enpòtans sante mantal nou si nou vle rete pwodiktif men sitou jwenn relasyon entim sa ak pwòp tèt nou. Sonje nou ka poze kesyon nou yo nan kòmantè yo oswa voye yon mesaj vokal pou nou nap twò kontan reponn nou nan pwòch en epizòd la. Pa bliye abòne ak podcast la sou platfòm ke moun Ka tande podcast pouw ka resevwa tout denye epizòd nou yo. Nou kontan genyenw kòm oditè, siw se youn nan moun kap tande nou depi 2019 fè nou konn sa nan yon kòmantè paske nou ta renmen salyew nan pwochen epizod la men kite yon ti kado pou ou 🤩 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/davidson-jules/message