Kòmanw kapab gen yon konvèzasyon ki Difisil sanw pa kreye plis KONFLI!

MAY 7, 202313 MIN
Framework Conversations

Kòmanw kapab gen yon konvèzasyon ki Difisil sanw pa kreye plis KONFLI!

MAY 7, 202313 MIN

Description

Nan epizod sa, nou wè 5 fason ke yon moun kapab gen yon konvèzasyon ki difisil swa avèk ekip li, manm fanmil oswa patwonl sanl pa rive kreye plis konfli.

  • Youn nan egzanp nou site nan epizod sa nan sa ki gen wè ap dirije avèk konpasyon se egzanp Jeff Weiner te pataje nan konvèzasyon li avèk Oprah; kote lap esplike move entèpretesayon anpil moun fè sou sa ki gen pou wè ak lè yon moun ap dirije avèk konpasyon ak kisa konpasyon pa ye.


  • Nou rete kwè gen plis fason toujou ke moun ki nan pozisyon pou dirije oswa moun yap dirije yo kapab rive diskiste sou sa ki pa fè yo byen oswa kap mal mache antouraj yo nan sousi pou jwenn solisyon san yo pa kreye plis konfli men pito rive pote chanjman radikal sa ke tout moun swete wè a anndan òganizasyon oswa kominote sa. Jan nou repete souvan nan podkas sa, "Lidèship se Disiplin" e tout moun ki nan pozisyon pou lid lòt moun si pa gen disiplin ap toujou gen konfli ki pa nesesè. Epitou Lidè yo sipoze ap fòme tèt yo san kanpe paske se youn nan pi meyè fason pouw pi byen oryante moun sa yo ke wap lid yo.
  • Sonje sa byen, se pa tout konfli kew paka evite men lesansyèl se koman ou abòde sityasyon an kap baw yon rezilta diferan. Nou swetew jwenn fason paw lan kap edew gen konvèzasyon difisil sa epi rive fè chanjman radikal sa nan kilti òganizasyon oswa kominote wap evolye.


Sonje pataje epizod ou sot koute a ak yon lot moun ou pa janm konnen ki diferan li ka fè nan lavi pal.
--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/davidson-jules/message